Contactlenzen & laserbehandeling

Laserbehandeling en refractieve chirurgie

Muurling Oogzorg is Eyescan onderzoekscentrum. De vooronderzoeken en nacontroles voor laserbehandelingen, refractieve chirurgie, staaroperaties en cosmetische oogchirurgie vinden bij ons in eigen praktijk plaats. Voor meer informatie: eyescan.nl/behandelingen/ooglaseren-lensimplantatie/

Contactlenzen

De kwaliteit van onze activiteiten op contactlensgebied worden ondersteund door de beroepsverenigingen OVN en ANVC.

Contactlenzen zijn onder te verdelen in verschillende groepen:
1. “Gewone” zachte lenzen
2. Zachte siliconen Hydrogel lenzen.
3. Vormstabiele contactlenzen (‘harde’ lenzen)
4. Orthokeratologische contactlenzen (‘nacht’lenzen)

  1. “Gewone” zachte lenzen
    “Gewone” zachte lenzen bestaan voor het grootste deel (38-70%) uit water. De lenzen bestrijken het gehele hoornvlies tot zelfs op het oogwit. Dat maakt dat de lens het hoornvlies geheel afsluit voor zuurstof uit de buitenlucht. Het water in de lens zorgt echter voor transport van de benodigde zuurstof en het weer ‘uit te ademen’ koolzuurgas.

Omdat de lenzen zeer flexibel zijn voelt de drager, bij een juiste aanpassing, de lenzen niet of nauwelijks.

“Gewone”staat hierboven tussen aanhalingstekens omdat deze lenzen voor de moderne optometrist ondertussen ouderwets zijn. Meestal passen we silicon hydrogellenzen aan (zie 1 B).

De zachte lens is ontwikkeld in de jaren zeventig. Door de jaren heen hebben fabrikanten en optometristen het zachte lenzenprincipe doorontwikkeld met nieuwe materialen, verzorgingsmiddelen en uiteindelijk vooral met ‘snelvervangingssystemen’ van een maand of korter.

Het te lang dragen van dezelfde lenzen kan leiden tot vervelende complicaties. Veelal merkt de contactlensdrager te laat dat er iets met de lenzen of de ogen aan de hand is (De zachte lens werkt dan als een soort pleister). Uit vele onderzoeken is daarom gebleken dat het dragen van zachte lenzen goed gecontroleerd moet worden door een optometrist, gediplomeerd contactlensspecialist of een (in contactlenzen gespecialiseerde!) oogarts.
http://www.oogcomplicaties.nl
http://www.optometrie.nl
http://www.anvc.nl

Houdt u zich echter goed aan de draag-, onderhouds- en controleregels (een zogenaamde goede ‘compliance’ * ) dan zijn de hedendaagse zachte lenzen even veilig als andere typen contactlenzen.

Met zachte lenzen zijn tegenwoordig alle ‘normale’ oogafwijkingen te corrigeren.

Ook astigmatisme (cilinder) is te corrigeren met zogenaamde torische lenzen. Klik hier een uitleg over astigmatisme

Bij de aanpassing van zachte lenzen hoort een uitgebreide gebruiksinstructie. De lenzen kunnen direct al een dagdeel gedragen worden. Na twee á drie dagen draagt u de lenzen de gehele dag.

Hierna volgt tweemaal een controle door de optometrist, na één week en na drie weken. Het uiteindelijke afleverpakket van lenzen bevat telkens voor een half jaar aan contactlenzen.

Ieder half jaar, op het moment dat u uw laatste paar lenzen in doet (dus een maand voordat uw pakket leeg is) vindt er tevens een controle plaats. Na een controle kan er zo nodig een correctie aangebracht worden aan de waarden van de contactlenzen, of een aanvullende instructie plaatsvinden die de gezondheid van uw ogen ten goede komt.

Eénmaal in de drie jaar vindt weer een totaal oogonderzoek plaats door de optometrist.
Voordelen:
• Korte gewenningsperiode; Praktisch niet voelbaar; Draagbaar bij alle sporten; geen kosten bij verlies of breuk.

Nadelen:
• Gevoelig voor infecties en complicaties bij ‘non compliance’; Gevaar van uitdroging (airco, computerwerk, aanjager auto); soms verminderde gezichtsscherpte t.o.v. een bril.

  1. Zachte siliconen Hydrogel lenzen
    De contactlenzen onder “1” worden door ons nauwelijks meer aangepast.  De nieuwe zachte siliconen hydrogel lenzen hebben als grote voordeel dat zij wat betreft de zuurstofvoorziening niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid water in de lens. Laat een gewone zachte lens op een tafel liggen en binnen korte tijd is deze geheel uitgedroogd, keihard en laat geen molecuul zuurstof meer door. Het materiaal van de siliconen hydrogellens daarentegen laat onder die omstandigheid nog steeds zuurstof door. In de praktijk komt het erop neer dat de zuurstofdoorlaatbaarheid tot vijf keer zo hoog is als bij conventionele zachte lenzen en zijn deze lenzen dus minder gevoelig voor uitdroging door bijvoorbeeld airconditioning of verwarming.

Er zijn systemen verkrijgbaar waarbij siliconen hydrogel lenzen dag en nacht gedragen worden. Voor de rest komt de aanpassingsprocedure overeen met gewone zachte contactlens.

Voordelen:
• Korte gewenningsperiode; Praktisch niet voelbaar; Minder uitdrogingsverschijnselen in de loop van de dag; Langere draagtijd mogelijk; minder bijverschijnselen; Draagbaar bij alle sporten; geen kosten bij verlies of breuk.

Nadelen:
• Gevoelig voor infecties en complicaties bij ‘non compliance’; soms verminderde gezichtsscherpte t.o.v. een bril.

  1. Vormstabiele contactlenzen (‘harde’ lenzen)
    Vormstabiele gasdoorlaatbare contactlenzen ‘drijven’als het ware op de top van het hoornvlies. De lens beweegt met de knipperslag op en neer en pompt telkens vers zuurstofrijk traanvocht onder de lens. Tegelijkertijd wordt er tevens zuurstof door het lensmateriaal getransporteerd. Bovendien staat nog veel oppervlak van het hoornvlies in direct contact met de buitenlucht. Het hoornvlies wordt via deze drie wegen goed voorzien van zuurstof en kan de uit te ademen lucht (koolzuurgas) ook goed weer kwijt.

Ons lichaam bezit een mechanisme dat er voor zorgt dat overbodige prikkels worden uitgeschakeld. Kleding, sierraden, en horloges worden op een gegeven moment niet meer gevoeld. Hoe minder men op de prikkel let hoe sneller deze door onze hersenen als overbodig wordt ervaren en wordt uitgeschakeld. Door dat principe kunnen wij ook de vormstabiele (ook wel “half-harde”) lenzen dragen.

Als de optometrist aan de hand van metingen het juiste recept heeft vastgesteld worden een paar lenzen op maat gemaakt. Als u de lenzen komt halen krijgt u een uitgebreide gebruiksinstructie. Uit bovenstaande informatie kunt u al opmaken dat vormstabiele lenzen bij de eerste lenspassing niet echt als comfortabel ervaren worden. Het is daarom belangrijk dat u de draagtijden geleidelijk opbouwd met circa twee tot drie uur per dag. Na ongeveer vijf dagen tot één week kunnen de lenzen dagelijks gedragen worden.

Hierna volgt twee maal een controle door de optometrist, na één week en na drie weken. Vervolgens wordt de lenspassing ieder half jaar gecontroleerd.

Na twee jaar (dus bij de vierde halfjaarcontrole) worden de lenzen vervangen na een uitgebreide controle van alle meetwaarden en werderom een totaal oogonderzoek door de optometrist.

Betrekkelijk nieuw zijn de “grote vormstabiele contactlenzen”. Deze lenzen kunnen bijna even comfortabeler zijn als zachte lenzen. De xtralens is daarvan een goed voorbeeld. Op de site van xtralens vindt u uitgebreide informatie over deze ontwikkeling. Het gebruik en de aanpassing komen in grote lijnen overeen met die van vormstabiele contactlenzen.

4. Orthokeratologische contactlenzen (‘nacht’lenzen)

Dreamlite® nachtlenzen

Wat maakt DreamLite® uniek?

Dreamlite® lenzen zijn lenzen die ‘s nachts worden gedragen. Ze veranderen de vorm van het hoornvlies op een gecontroleerde wijze zo, dat uw ogen de ideale vorm aannemen en u overdag geen bril of lenzen meer hoeft te dragen. Dit proces van gecontroleerde verandering heet Orthokeratologie. Met Dreamlite® kiest u dus voor optimaal comfort. Dag en nacht!

Hoe snel werken de  DreamLite ® nachtlenzen?
Na de eerste nacht is tweederde van de benodigde correctie al gedaan. Enkele dagen later kunt u zonder bril of contactlenzen goed en scherp zien en draagt u de Dreamlite® lenzen alleen nog ‘s nachts.

Is de correctie volledig omkeerbaar?
Uit ervaring (inmiddels 10 jaar) en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het hele proces 100% omkeerbaar is. Met andere woorden: Wanneer u om wat voor reden dan ook stopt met Dreamlite®, neemt het hoornvlies zijn ‘oude’ vorm weer aan. U kunt na enkele dagen uw oude lenzen weer in of uw oude bril weer op. Hieruit blijkt dat Dreamlite® een veilig en voordelig alternatief is voor laserbehandeling.

Zijn mijn ogen ook geschikt voor Dreamlite®?
Wanneer u bijziend bent en u sterkte niet hoger is dan -4.50 D komt u in aanmerking! Maak zo snel mogelijk een afspraak met uw contactlensspecialist/opticien en laat u uitleggen hoe het Dreamlite® systeem werkt. Wanneer u instapt in het systeem krijgt u een contract mee en worden vervolgafspraken gemaakt.

Hoe vaak krijg ik nieuwe Dreamlite® lenzen?
Per jaar komt u 4 keer op controle. Uw contactlensspecialist/optometrist controleert of alles goed gaat en geeft per halfjaar uw onderhoudsvloeistof mee. De Dreamlite® lenzen worden gemaakt uit het zeer hoog zuurstofdoorlaatbare Boston XO materiaal en worden eenmaal per jaar vervangen.

Dreamlite® lenzen als ‘beugel’ voor de ogen.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het dragen van nachtlenzen een remmende werking, vaak zelfs een stoppende werking heeft op bijziendheid.  Men denkt dat de afbeelding in het oog  gevormd bij het gebruik van nachtlenzen zo gunstig is dat de prikkel wegvalt om meer bijziendheid te verwerven.  Er is hier veel onderzoek naar gedaan maar inmiddels zijn wij er ook van overtuigd dat dit echt goed werkt. Deze lenzen zijn daarom zeer geschikt voor kinderen die op vroege leeftijd bijziend worden (vanaf de leeftijd 8 á 9 jaar).

 

De voordelen van Dreamlite® in het kort:
• Overdag geen lenzen of bril meer nodig
• Zeer snelle en comfortabele gewenning
• Veilig en volledig omkeerbare correctie
• Voordelig alternatief voor laserbehandeling
• 4x keer per jaar controle en elk jaar nieuwe lenzen
• Zeer geschikt voor kinderen i.v.m. de remmende werking op bijziendheid

De (eventuele) nadelen van Dreamlite®:
• Geen afwisseling mogelijk met de bril (maar dat is ook niet nodig)
• Alleen toepasbaar voor bijzienden tot S-4,50 Dpt en tot een cilinder met een waarde van 1,5 Dpt.

Wetenschappelijk artikel (literatuuronderzoek) naar de voortgang in het onderzoek naar de remming van bijziendheid door orthokeratologie:
“HBO kennisbank: De invloed van orthokeratologie op de myopieprogressie”