Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Muurling Oogzorg en duurzaam ondernemen

Wij zijn er van overtuigd dat de mensheid ervoor moet zorg dragen dat de aarde en alles wat daar op leeft (inclusief onszelf) kan bestaan onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden.

Alleen wij mensen zijn in staat de balans in natuurlijke processen te verstoren. Maar dat betekent dat wij ze ook kunnen herstellen.

Mensen gunnen elkaar vaak te weinig met vaak dramatische gevolgen. Alleen door een lange termijn visie kunnen we zorgen voor voldoende voedsel en verbetering van leefomstandigheden op die plaatsen in de wereld waar nog niet het (betrekkelijk) zorgeloze welvaartsniveau als het onze bereikt is.

Onze onderneming neemt daarom de volgende ” duurzaamheids doelstellingen ” in acht:
– Wij streven ernaar bij het verrichten van onze werkzaamheden het milieu zo min mogelijk te beïnvloeden.
– Als wij de mogelijkheid hebben nemen we deel aan initiatieven die verbetering van eerlijke wereldhandel stimuleren.

De volgende initiatieven hebben wij reeds genomen:
– In onze wachtruimte wordt uitsluitend Koffie en thee met een Fair Trade keurmerk geschonken.
– Ons afval wordt consequent gescheiden in: oud papier, plastic en restafval.
– U kunt bij ons oude brillen inleveren voor verschillende (non-profit) projecten in de derde wereld.
– Bij onze laatste verbouwing hebben wij een groot deel van onze verlichting voorzien van moderne LED lampen. De rest van de lampen waren reeds spaarlampen.
– Wij hebben in april 2010 ons energieverbruik laten screenen in het kader van het “Energie is winst” project van de Stichting Parkmanagement Steenwijk. De maatregelen die ons geadviseerd zijn worden uitgevoerd. Ons Pand heeft energielabel C gekregen (hoger zit er in zo’n oud pand helaas niet in).