Oogzorg door de optometrist

Oogzorg door de optometrist

‘Als ik mijn ogen bij een optometrist laat onderzoeken, moet ik dan ook nog naar een oogarts?’
Normaal gesproken niet. Alleen als de optometrist een aandoening aan uw ogen constateert die behandeld zou moet worden, wordt u door de optometrist, in samenspraak met de huisarts, verwezen naar een oogarts.

‘Kan de optometrist zien of mijn ogen gezond zijn?’
Ja, inderdaad. De optometrist is ervoor opgeleid alle functies van uw ogen te controleren en te bekijken en eventuele aandoeningen op te merken.

‘Is een optometrist dan bevoegd om naar de gezondheid van mijn ogen te kijken?’
Ja zeker! Sinds november 2000 valt het beroep onder de wet op de gezondheidszorg (BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en mogen alleen diegenen die de Hbo-opleiding Optometrie gevolgd hebben zich ‘optometrist’ noemen.

De mogelijkheden en grenzen van de optometrist
Het beroep optometrist is  in het leven geroepen om de oogzorg in Nederland op een hoger niveau te brengen. Dat doet de optometrist aan de ene zijde door de huisarts bij te staan met oogheelkundige vraagstukken en anderzijds door de wachtlijsten van oogartsen te verminderen.

De meeste optometristen zijn ook opticien. Hij of zij kan u dus een bril of contactlenzen aanmeten maar screent tevens op oogaandoeningen, geeft adviezen om uw visuele prestaties te verbeteren, en geeft u objectieve informatie en nazorg.

Doen opticiens een ander onderzoek?
Ja,  zij doen alleen een oogmeting.  Daarmee kunnen zij u een bril aanmeten en tevens  meten of u scherp genoeg ziet. Sommige opticiens meten als extra service ook de oogdruk.  Opticiens kijken niet in het oog en hebben minder kennis over oogaandoeningen.

Bij Muurling Oogzorg werken ook opticiens. Zij  assisteren de optometrist.  Maar zij kunnen ook voor u een oogmeting verrichten waarbij zij u kunnen vertellen of het nodig is dat u tevens door de optometrist gezien moet worden. Dit alles gaat bij Muurling Oogzorg onder supervisie van de optometrist en is verbonden aan een vastgesteld protocol zodat u ook van onze opticiens de juiste zorg kunt verwachten.

Screenen van uw ogen en verwijzen naar huisarts en specialist
Het op een juiste wijze controleren van uw ogen is van groot belang. De optometrist onderzoekt zowel het externe als het interne oog. Constateren we een aandoening aan uw ogen, dan heeft dat voor u als voordeel dat deze vroegtijdig is onderkend en u tijdig doorgestuurd kunt worden naar uw huisarts en/of specialist. Dit gebeurt altijd schriftelijk en uw huisarts wordt altijd ingelicht door middel van een rapportage van het onderzoek. Een optometrist mag in geval van spoed direct doorverwijzen naar de oogarts. Bij meeste andere verwijzingen doen optometristen dat in samenwerking met uw huisarts.

Medische oogaandoeningen
Afwijkingen aan de ogen kunnen te maken hebben met andere gezondheidsklachten, bijvoorbeeld met hypertensie (hoge bloeddruk) of diabetes mellitus (suikerziekte); aandoeningen die niet alleen vroegtijdig onderkent moeten worden, maar ook regelmatig gecontroleerd.

Staar, het vertroebelen van uw ooglens, of glaucoom, een te hoge oogdruk, zijn voorbeelden van aandoeningen aan het oog zelf die eveneens tijdige opsporing en controle nodig heeft.

De optometrist is er voor opgeleid deze oogaandoeningen op te sporen, maar ook om ze onder controle te houden zolang de oogarts nog niet tot behandeling overgaat..

Optische oogfouten
Gelukkig is meestal sprake van een optische oogfout. Dit soort ‘schoonheidsfoutjes’ van onze ogen worden veroorzaakt door erfelijke aanleg gecombineerd met omgevingsfactoren. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor. De meeste oogfouten ontstaan dan ook voor het twintigste levensjaar.

Naast ‘slecht zicht’  zijn hoofdpijn en branderige ogen voorbeelden van klachten die veroorzaakt kunnen worden door een optische oogfout. Deze hoeven niet direct te wijzen op een oogziekte.

Resultaat van het onderzoek en voorlichting
Na afloop van het oogonderzoek kan het zijn dat wij u een bril of contactlenzen adviseren. Daarnaast informeren wij u bijvoorbeeld ook over wat u wel en niet kan doen bij het dragen van de bril of contactlenzen. Verder kan de optometrist oefeningen voorschrijven om bepaalde klachten te verhelpen. Dit soort oefeningen vragen veel motivatie van de cliënt. Daarom zal de optometrist u uitgebreid voorlichten over de werking van de oefeningen.

Informatie en nazorg
Ons werk houdt niet op bij de drempel van de deur. Wij zijn pas tevreden wanneer u tevreden bent met de zorg en informatie die wij u bieden en met de bril of lens die u is aangemeten. Dat betekent onder andere dat wij ook na het verstrekken van een bril of contactlenzen erop toezien dat u altijd met uw vragen of klachten bij ons terecht kunt. Met name wanneer een grote wijziging zich heeft voorgedaan in de sterkte is deze nazorg voor u van belang.

Na circa twee jaar krijgt u van ons een herinnering om uw ogen wederom te laten controleren door de optometrist.

Een second opinion door de optometrist.
Indien u klachten of twijfels hebt over een door u geconsulteerde beroepsbeoefenaar in de oog- of brilzorg dan kan de optometrist u een second opinion aanbieden. Het resultaat van dit onderzoek krijgt u altijd op schrift mee. Indien het om een foute bril of contactlenzen gaat dan zal een optometrist u niet direct doorsturen naar zijn eigen optiekbedrijf. Wij zijn verplicht het optiekbedrijf dat uw bril of contactlenzen gemaakt heeft de kans te geven eventuele fouten te herstellen.

Wat kost optometrie?
Tarieven optometrische diagnostiek en behandeling
• Consult optometrische diagnostiek € 24,50
• Aanmeten bril met op verzoek van de cliënt geen optometrisch onderzoek: kosteloos
• Aanvullend onderzoek; aanvullende optometische diagnostiek per consult € 24,50
• Optometrische behandeling/instructie/voorlichting: Oogspieroefenigen of ooglidhygiëne € 75,00
• Rijbewijskeuring CBR € 27,00
• Aanmeten contactlenzen € 60,00
• Informatie consult contactlenzen: Kosteloos en vrijblijvend
• Controle consult contactlenzen van andere leverancier € 29,00
• Aanmeten Low vision gepersonifieerd hulpmiddel € 114,00
• Aanmeten Low vision Standaard hulpmiddel € 38,00
• Second opinion € 38,00

Deze tarieven zijn inclusief de tijdens het onderzoek gebruikte materialen, instrumenten en diagnostische medicamenten.

Bovenstaande  zijn gereduceerde ‘verkoopbare’ commerciële tarieven.
De kostprijs van een routineconsult bijvoorbeeld is eigenlijk: € 70,–
Zorgverzekeraars zijn eigenlijk verplicht optometrische diagnostiek te vergoeden. Toch gebeurt dit praktisch niet. Zolang dit het geval is hanteren wij dit systeem. Ziet u hieronder voor meer uitleg.

‘Waarom moet ik voor een optometrisch consult apart betalen?’
De optometrist is verplicht u een objectief advies te geven. Dit mag op generlei wijze beïnvloed worden door de eventuele verkoop van artikelen zoals brillen of contactlenzen. U betaalt voor het consult en mag met het advies van de optometrist naar de optiekwinkel van uw eigen keuze.

‘Is daarom een optiekbedrijf met een optometrist duurder?’
Nee, een opticien mag alle kosten voor een oogmeting verwerken in de kosten van de bril of lenzen. Een optometrist mag dat niet en is verplicht u inzicht verschaffen in wat het onderzoek kost los van uw bril of contactlenzen. Het grote verschil is dus dat u bij een ‘optometristenbedrijf’ een meer gespecificeerde nota krijgt en bij een ‘optiekbedrijf’ niet.

‘Wordt een optometrisch consult door mijn zorgverzekeraar vergoed?’
Helaas is dat meestal niet het geval. De huidige reorganisatie van de gezondheidszorg, noodzakelijk gemaakt door de vergrijzing in Nederland, vergt blijkbaar zoveel moeite dat een relatief kleine beroepsgroep als de optometristen door zorgverzekeraars niet belangrijk genoeg gevonden wordt om daar aandacht aan te besteden. Dit is jammer want de optometrist kan de zorgverzekeraar veel geld besparen. Een consult in een ziekenhuis is immers veel duurder als in de eigen praktijkruimte van de optometrist.

De meeste optometristen zullen u echter een mild betaalbaar tarief berekenen. De optometrist zal het grootste deel van zijn inkomsten toch uit zijn optiekbedrijf moeten halen hetgeen eigenlijk in strijd is met wat hierboven uitgelegd werd.

Optometrische diagnostisch kan BTW vrij zijn als het om een gezondheidstechnisch onderzoek gaat. Dit staat in principe los van de aanschaf van een bril of contactlenzen.