Oogzorg op Maat

NIEUW: Oogzorg op maat

Optometrist Jorrit Muurling uit Steenwijk biedt een nieuwe vorm van oogzorg aan. U kunt gebruik maken van de diensten van de optometrist ook al heeft u geen nieuwe bril nodig. De nieuwe praktijk heet Oogzorg Praktijk Steenwijk Meppel.

De bedoeling van deze praktijk is om de enorm toegenomen vraag naar oogzorg op te vangen. Huisartsen geven aan dat hun patiënten vaak geconfronteerd worden met enorme wachttijden als zij hen willen doorverwijzen naar de oogarts. Een bijzonder groot deel van de mensen die de oogarts consulteren hebben helemaal geen zieke ogen, blijkt uit onderzoek.

De optometrist is er voor opgeleid om onderscheid te maken tussen zieke en gezonde ogen. Ook kan de optometrist beoordelen of een aandoening te behandelen is door de oogarts. Door deze voorselectie hebben oogartsen veel meer ruimte voor het behandelen van echt zieke ogen. De optometrist is een paramedicus die kan bepalen of ogen normaal zijn en als er afwijkingen of ziekte aanwezig is dan kan de optometrist de diagnose stellen. Daarnaast kan de optometrist de patiënten adviseren welke technische oplossingen er voor het probleem zijn en doorverwijzen naar de  opticien met een briladvies. In het jaar 2000 is het beroep van optometrist opgenomen in de wet op de gezondheidszorg (Wet BIG) op initiatief van toenmalig minister Els Borst. Zij zag toen al de noodzaak van een betere verdeling van taken in de gezondheidszorg. Sindsdien hebben optometristen een steeds belangrijkere rol in de oogzorg. De samenwerking met huis- en oogartsen en opticiens is uiteraard heel belangrijk. De optometristen zitten wat dat betreft als een soort spin in het oogzorgweb.

U kunt de optometristen van Oogzorg Praktijk Steenwijk-Meppel met of zonder advies van de huisarts consulteren. Ondanks dat de optometrist wel een officieel beroep is binnen de gezondheidszorg worden zij nog niet standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Het grote voordeel voor de patiënt is dat er snel duidelijkheid is over de gezondheid van de ogen en dat zij met de verwijzing van de optometrist sneller terecht kunnen bij de oogarts.

Wilt u meer informatie of gebruik van van een GRATIS voucher? Lees dan dit artikel.