Optometrie

Wat is optometrie?

Oogzorg door de optometrist

Wat doet een optometrist?
Optometrie is oogmeetkunde. Een optometrist is een paramedicus die uw ogen op afwijkingen en oogziekten controleert. Meestal zijn kijkklachten niet het gevolg van een oogziekte en kan de optometrist u zelf behandelen. Zo nodig verwijst de optometrist naar de oogarts.

Moet ik na mijn bezoek aan de optometrist ook nog naar de oogarts?Meestal niet. Alleen als de optometrist een aandoening aan uw ogen constateert die behandeling behoeft, verwijst de optometrist u door. Als optometrist werkt Jorrit Muurling Oogzorg nauw samen met de afdelingen oogheelkunde van alle omringende ziekenhuizen en klinieken.

Is een optometrist bevoegd om naar de gezondheid van mijn ogen te kijken?
 Jazeker. Het paramedische beroep optometrist valt onder de wet op de gezondheidszorg (wet BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Daarin staat dat de optometrist drie hoofdtaken heeft:

  1. Ogen controleren op oogziekten en afwijkingen.
  2. Oogtechnische correctie- en hulpmiddelen voorschrijven.
  3. Voorlichting en hulp geven in geval van een (behandelde)oogziekte of – afwijking

De titel optometrist is beschermd.

Kan de optometrist zien of mijn ogen gezond zijn?
 Ja, inderdaad. De optometrist is opgeleid om alle functies en onderdelen van uw ogen te controleren. Aandoeningen aan de  buiten- en binnenzijde van de  ogen moet de optometrist kunnen herkennen.

Hoe verloopt de samenwerking met de huis- en oogarts?
 De optometrist kan in een vroegtijdig stadium een aandoening aan uw ogen herkennen en u dan door middel van een verwijsbrief doorsturen naar de oogarts. De optometrist zal altijd zorgen dat uw huisarts op de juiste manier wordt ingelicht. In geval van spoed kan de optometrist u direct doorverwijzen naar de oogarts en achteraf aan de huisarts rapporteren.

Wat voegt de optometrist toe aan de oogzorg? Verreweg de meeste oogproblemen worden veroorzaakt door technische fouten in onze ogen en niet door een ziekte. De oogarts is dan niet nodig. De optometrist kan deze problematiek beter en sneller oplossen zodat de oogarts meer tijd heeft om oogziekten te behandelen.  Zo kunnen de wachttijden voor de oogarts beperkt worden en wordt de oogzorg minder kostbaar.

Meer informatie vindt op http://www.optometrie.nl